El COFT organitza un curs per a farmacèutics sobre la prevenció del consum de tabac

[28-05-2019]
 • Es realitzarà el proper dijous, dia 30 de maig, a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (c. Enric d’Ossó, 1, Tarragona)
 • L’impartirà el Grup de Treball (GdT) de Prevenció en Drogues des de la Farmàcia Comunitària
 • La base del curs és un complet tríptic informatiu que ha elaborat el GdT
 • Tarragona, 27 de maig de 2019

  El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), coincidint amb la XX Setmana sense Fum -del 25 al 31 de maig- ha organitzat per aquest proper dijous, dia 30 de maig, la sessió formativa ‘Tabac, és una droga – Et formem per intervenir’, dirigida a farmacèutics sobre el tríptic “Prevenció de consum de tabac” que ha elaborat el Grup de Treball (GdT) de Prevenció en Drogues des de la Farmàcia Comunitària.

  Es tracta d’un document complet i exhaustiu, molt gràfic i visual, que esdevindrà una bona eina informativa de suport per als col·legiats en la seva tasca d’ajuda a les famílies amb menors d’edat a les quals els preocupa aquesta temàtica. El curs, que impartirà el GdT de Prevenció en Drogues des de la Farmàcia Comunitària, a les 14.30 h, a l’aula de formació del COFT, té com a objectiu augmentar la presa de consciència respecte al risc que comporta el tabaquisme per a la població.

  El tríptic elaborat es lliurarà a les farmàcies de la província de Tarragona i està enfocat, principalment, a mares i pares de fills menors, amb un apartat específic de consells a les famílies sobre com prevenir el consum de tabac en aquest col·lectiu tan vulnerable. Així mateix, conté informació general sobre els efectes a llarg termini que pateixen els fumadors, formes de consum del tabac (cigarretes, pipes, catximbes) i un capítol que adverteix del risc de les interaccions del tabac amb els medicaments i altres drogues, com l’alcohol i les begudes amb  cafeïna. També detalla els avantatges de deixar de fumar i explica la possibilitat d’iniciar un programa de cessació tabàquica des de la farmàcia comunitària. Per últim, hi ha consells pels pares i mares fumadors/es i webs i app’s d’utilitat.

  El GdT del COFT Prevenció en Drogues des de la Farmàcia Comunitària, que està format per farmacèutics comunitaris compta amb les col·laboracions externes de professionals dels Equips de prevenció de Drogues de l’Ajuntament de Tarragona i Reus i Clínica de les Terres de l’Ebre a Tortosa.

  Després de fer un estudi per saber quin és l’estat de la situació pel que fa a les drogues d’abús que poden esdevenir un problema per a la salut, esbrinant quines són les tendències de les substàncies Top Ten i els perfils per tal de definir millor quines necessitats es detecten; i un cop abordat l’alcohol i el cànnabis, el COFT vol focalitzar, ara, els esforços en el tabac, que és la segona droga del rànquing de consums. En aquest sentit, la farmacia comunitària esdevé un punt de referència per a la seva prevenció.

  Triptic

  Segons la Sra. Cristina Guzman, farmacèutica comunitària coordinadora del Grup de Treball, “el nostre objectiu és facilitar als farmacèutics la informació necessària perquè la puguin traslladar a les mares i pares amb fills menors d’edat, relativa als riscos i conseqüències negatives que comporta l’hàbit de fumar per a la seva salut”. Així mateix, Guzman afirma que “ens volem posar al costat dels fumadors per tal d’ajudar-los, si cal, a iniciar un tractament de cessació tabàquica i fer-ne el seguiment oportú”.

  Des de 1994, el Pla Nacional sobre Drogues duu a terme, cada dos anys, una enquesta sobre l’Ús de Drogues en Estudiants d’Ensenyaments Secundaris, de 14 a 18 anys, de tota Espanya (ESTUDES).

  Pel que fa al consum de tabac, des de l’any 1994 fins al 2016, el percentatge d’estudiants que viuen en llars on es fuma diariàment ha disminuït en 20,4 punts, passant del 68,2% al 47,8%. Aquesta disminució pot tenir a veure amb l’enduriment de les normes que prohibeixen fumar en espais públics; amb l’encariment dels preus dels productes del tabac i també amb una major conscienciació sobre els enormes beneficis que comporta per a la salut abandonar el consum de nicotina, que és la responsable de l’addicció al tabac.

  Pel que fa a la prevalença de consum, es detecta una baixada destacable -de 22,10 punts, del 60,6% al 38,5%- en el percentatge de persones que han consumit tabac algun cop a la vida. L’ús diari del tabac també ha davallat, passant del 21,6% al 1994, al 8,8%, al 2016.

  El paquet de cigarretes és l’opció més comuna de consum (45,6%), en front del tabac per cargolar (10,2%) o de totes dues opcions a l’hora (44,2%).

  Cal dir que no existeixen diferències significatives per raó de sexe en el moment en què hom decideix començar a fumar. Així, el 53% són dones i el 47%, homes. El 95% són menors d’edat. Aquesta darrera dada “sí que pot ser un indicador útil de cara a enfocar les campanyes de sensibilització contra el tabaquisme”, assenyala el Sr. Antoni Veciana, Vicepresident del COFT i farmacèutic comunitària membre del GdT.

  COFT

  El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona representa i defensa els interessos generals i professionals dels seus col·legiats vetllant per la bona praxi professional. En l’actualitat aglutina un col·lectiu de més de vuit-cents col·legiats, exercents en els diferents vessants i especialitats de la professió: oficina de farmàcia, analistes, hospitals, ortopèdia, òptica, dermofarmàcia, alimentació, salut pública, indústria, distribució, docència, homeopatia i fitoteràpia.

  Com a agents de salut més propers a la població, treballen per fomentar en la societat hàbits saludables portant a terme accions educatives, campanyes de prevenció de la salut, atenció farmacèutica i consell en l’ús correcte dels medicaments.

  Per a més informació:

  Gabinet de Comunicació COFT

  Teresa Clavé. teresa@garamond.biz - Tel. 977 24 21 28

  Cristina Joanpere

     Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
  Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí