AGENDA COFt

  • Certificat MANIPULADOR D’ALIMENTS. Tarragona. Juny 2019

    Horari Inici: 15:00

ORGANITZACIÓ:

Metodologia
El curs té una durada de quatre hores. En cadascuna, el ponent, exposarà de forma molt pràctica i molt aplicable el temari corresponent.

Dirigit a
Persones que estiguin treballant en el sector de l’alimentació i que encara no tinguin el certificat de manipulador d’aliments, o per persones que estiguin buscant feina i vulguin treballar en aquest sector.

 

OBJECTIUS:

Formar a tota persona que, per raó de la seva activitat laboral, té contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.

 

PROGRAMA:

1. Conceptes claus en Seguretat alimentària
*Legislació: Reglaments 852/2004 i 178/2002.  
* Què és un manipulador d’aliments?
* Obligacions i deures del manipulador i de l’empresa.
* Conceptes claus.


2. La contaminació dels aliments
* Tipus d’aliments
* Tipus de contaminació: física, química, biològica, ambiental
* Fonts de contaminació
* Contaminació creuada


3. Malalties de transmissió alimentària
* Definició
* Intoxicació alimentària vs infecció alimentària
* Causes d’una intoxicació alimentària. Principals microorganismes patògens. Malaltia que produeixen i símptomes.
* Recomanacions en cas d’intoxicació alimentària


4. Higiene alimentària
* Pràctiques correctes d’higiene: pell, mans, cabell, boca i fosses nasals, roba i efectes personals...etc
* La salut del personal manipulador d’aliments.
* Prevenció contaminació creuada.
* Mesures de prevenció de les intoxicacions alimentàries.


5. Neteja, desinfecció, desinsectació i desratització de locals i equips
* Neteja i desinfecció
* Desinsectació i desratització. Control de plagues


6. Requisits generals instal·lacions, equips i utensilis
* Cuina, Frigorífic, Menjador i zona de la barra, locals i establiments, terres, parets i sostres, portes i finestres, ventilació, il·luminació, serveis i vestuaris, instal·lacions de neteja – brosses, superfícies i equips.


7. Proveïdors, compra, recepció, emmagatzematge i conservació dels aliments
* Proveïdors: recepció, transport i entrega
* Envasat i etiquetat
* Emmagatzematge
* Mètodes de conservació


8. Sistema autocontrol: APPCC
* Anàlisis de Punts Crítics. Principis bàsics
* Model de fitxa APPCC


9. Informació alimentària facilitada al consumidor sobre al·lèrgens
* Informació sobre al·lèrgens facilitada al consumidor: Reglament 1169/2011
* Al·lèrgens, Al·lèrgies i Intoleràncies alimentàries
* Al·lèrgies alimentàries, al gluten, al làtex... etc

 

Impartit per:

Farmacèutiques del Grup de Treball COFT Farmacèutics formadors en Seguretat Alimentària.

 

HORARI:

Hores lectives: 4h

Dia: dijous 13 de juny de 2019
Horari: de 15 a 19h

 

LLOC:

Aula de formació (planta -1) del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (C/Enric d'Ossó, 1 43005 Tarragona).

 

PLACES:

Mínim 15 i màxim 30 alumnes.

Les places s'adjudicaran per rigorós ordre de rebuda de les mateixes, fins un màxim de 30 inscrits.

 

CERTIFICATS:

Es lliurarà el CERTIFICAT DE MANIPULADOR D’ALIMENTS als alumnes que acreditin el 100% d'assistència i superin el test d'avaluació.

 

MATRÍCULA:

Matrícula: 40€

Inscripcions:
Correu electrònic a formacio@coft.cat indicant TOTES les dades següents:
o    Nom i Cognoms
o    NIF
o    Lloc de treball: empresa i càrrec ocupat
o    Correu electrònic
o    Telèfon 

No s'acceptaran inscripcions en altres formats.


Data límit d'inscripció
: 9 de juny de 2019

En el cas d'haver d'anul·lar el curs, només s'avisarà als inscrits.


Forma de pagament:
Transferència bancària, ingressant l’import de la matrícula al compte nº 2100-0408-71-0200047504, indicant “Curs Manipuladors aliments” i el nom de la persona que s’inscriu.
El justificant de l’ingrés s’haurà d’enviar per mail al COFT (formacio@coft.cat) abans de l’inici del curs.

 

EMAIL:

formacio@coft.cat

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Certificat MANIPULADOR D’ALIMENTS. Tarragona. Juny 2019 4.07 MBCercar:

Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí