AGENDA COFt

  • Curs Online SPD 10ª edició. Març - Abril 2019

    Horari Inici: 10:00

Informació General:

Amb la publicació a finals de 2012 de la Guia de Seguiment Farmacoterapèutic SPD elaborada pel Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya juntament amb el Departament de Salut, es va assolir un pas més per tal d’integrar l’elaboració de SPD dins del servei de seguiment farmacoterapèutic i d’acord amb el marc legal establert per la Llei de Garanties .

La Guia estableix la necessitat de formació prèvia del personal que intervindrà en la prestació del servei de SPD, així doncs el COFT ofereix, als seus col·legiats, aquest curs específicament elaborat per tal de complir aquests requisits.

 

DIRECCIÓ:

Vocalia de Promoció i Docència del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.

 

ORGANITZACIÓ:

La metodologia escollida és ON-LINE.

 

Requisits tècnics mínims:

- Windows XP o superior
- Internet Explorer 8 o superior o bé Mozilla Firefox 17 o superior;
- Windows Media Player o bé Adobe Flash Player.

 

Els inscrits disposaran, en el campus virtual del COFT, de:

- Material en pdf de les presentacions de tots els temes, preparats per farmacèutics experts.
- Vídeos amb l’elaboració completa d’un SPD.
- Avaluacions de coneixements:
            * Preguntes test multiresposta
            * Resolució de casos clínics
- Fòrum de debat
- Bibliografia i enllaços d’interès

 

PROGRAMA:

- Guia Seguiment Farmacoterapèutic amb Sistemes Personalitzats de Dosificació. CCFC 2012.
    Objectiu
    Justificació
    Els Sistemes Personalitzats de Dosificació
    Procediment: objecte, àmbit aplicació, equipaments, descripció i seqüència d’activitats
    Glossari
    Annexes

- Elaboració virtual d’un SPD.
    Fitxa del pacient
    Verificació de la prescripció, notificació d’incidències al metge
    Preparació del blíster

- Atenció farmacèutica i Seguiment farmacoterapèutic.
    Objectius
    Legislació
    Definicions i terminologia
    3r Consens Granada: PRMs i Errors de medicació
    Seguiment Farmacoterapèutic
    EM: gravetat, tipus, causes
    Compliment/incompliment terapèutic: Tests de Morisky-Green, de Batalla
    Protocol de SFT
    Documentació per fer SFT: criteris inclusió i exclusió, oferta del servei, primera entrevista, fase de repàs, estat de la situació, fase d’estudi, fase d’avaluació, fase d’intervenció, resultat de la intervenció
    Abreviatures

- Casos clínics: resolució.

 

Professorat i tutorització:

Sra. GEMMA GALOFRÉ. Llicenciada en Farmàcia, UB 2001.

Sra. INGRID FORTUNY. Llicenciada en Farmàcia, UB 2010.

Sr. FRANCESC PÁEZ. Llicenciat en Farmàcia, UB 1989. Especialista en Farmàcia Hospitalària.

 

Elaboració de materials:

Sra. SUSANA DOMINGO. Llicenciada en Farmàcia, UB 2000.

Sra. GEMMA GALOFRÉ. Llicenciada en Farmàcia, UB 2001.

Sr. FRANCESC PÁEZ. Llicenciat en Farmàcia, UB 1989. Especialista en Farmàcia Hospitalària.

 

HORARI:

ON-LINE. Del 15 de març a l'11 d'abril de 2019.

 

LLOC:

Campus virtual del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.

 

PLACES:

Màxim 50 alumnes.
Les places s’adjudicaran per rigorós ordre de rebuda de les mateixes, fins un màxim de 50 inscrits, tenint preferència els col·legiats COFT.

 

CERTIFICATS:

Als alumnes que superin l’avaluació se’ls lliurarà un diploma.

Activitat pendent d'acreditació del “Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud”.

 

MATRÍCULA:

[Preu del curs: 100€ / alumne]

Gràcies al COFT, s’ha determinat la següent matrícula:

Col·legiats COFT (primera inscripció): GRATUÏT
        (en cas d'haver estat NO APTE en una edició anterior, la matrícula serà de 100€).

NOTA: En cas que sigui la primera inscripció, indiqueu qualsevol forma de pagament ja que NO implicarà cap càrrec (el formulari és estàndard i no es pot treure aquest camp, disculpeu les molèsties).

 

Data límit: 13 de març de 2019

 

Forma de pagament (en cas de repetidors i farmacèutics no col·legiats COFT):

1. Descomptant l’import de la liquidació mensual, indicant l’oficina de farmàcia a on s’haurà d’efectuar (opció d'elecció per a titulars d'oficina de farmàcia).

2. Descomptant l’import del compte de col·legiació (opció vàlida només per a col·legiats).

3. Transferència bancària, ingressant l’import de la matrícula al compte nº 2100-0408-71-0200047504, indicant “Curs SPD” i el nom de la persona que s’inscriu.
El justificant de l’ingrés s’haurà d’enviar per mail al COFT (formacio@coft.cat) abans de l’inici del curs.

 


Formulari d'inscripció online

EMAIL:

formacio@coft.cat

Cercar:

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí