BORSA DE TREBALL: Ofertes             

Ofertes de Farmacèutics

Farmacèutic
Data12-08-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:Farmacia Bárbara Rosselló
Poblacio:Palma de Mallorca
Telèfon 1:609331960
E-mail:farmaciarossello@gmail.com
Informació:Buscamos farmacéutico/a adjunto para farmacia en Palma de Mallorca. Contrato de 6 meses con posibilidad de indefinido, e incorporación septiembre-octubre. Facilidades alojamiento.
Farmacèutic
Data09-08-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMÀCIA BORGES
Poblacio:L'AMETLLA DE MAR
Telèfon 1:977493252
E-mail:jborges@coft.org
Informació:Necessitem farmacèutic/a adjunt/a amb ganes de treballar jornada complerta i formar part del nostre equip. És valorarà idiomes. Incorporació a finals de setembre. Interessats enviar C.V. a jborges@coft.org.
Farmacèutic
Data06-08-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:Farmacia Navas-Guillen-Sentis-Villanueva
Poblacio:Reus
Telèfon 1:+34977322751
E-mail:of312@coft.cat
Informació:Busquem farmacètic-ca Contracte estable Condicions econòmiques per sobre del mercat
Farmacèutic
Data05-08-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:Marti
Poblacio:Lleida
Telèfon 1:675667937
Telèfon 2:625619261
E-mail:info@farmaciamarti.com
Informació:Es busca farmacèutic/a per a farmàcia a Lleida capital de 12h. S'ofereix jornada intensiva de 9 a 16h i festa dissabtes alterns. Sou competitiu. Interessats enviar CV a info@farmaciamarti.com
Farmacèutic
Data02-08-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:Farmacia Rambla Vella
Poblacio:Tarragona (centre)
Telèfon 1:977233119
E-mail:apayo@coft.cat
Informació:Farmàcia al centre de Tarragona requereix farmacèutic/a per torn intensiu de tarda i dissabtes matí alterns. Tasques habituals d'un farmacèutic adjunt. Bon ambient de treball.
Farmacèutic
Data01-08-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:FEDEFARMA S.COOP
Poblacio:LLEIDA
Telèfon 1:+34937060372
Telèfon 2:+670064902
E-mail:mmillan@fedefarma.com
Informació:A Federació Farmacèutica, distribuidor líder a Catalunya, busquem incorporar un Director/a Tècnic/a (llicenciat en farmàcia imprescindible) per formar part de l'equip de Directors tècnics dintre de l'àrea d'Operacions. El lloc de treball és a Lleida capital..
Documentació Adjunta

OFERTA FEDEFARMA 38.76 KB

Farmacèutic
Data01-08-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDES
Poblacio:VILAFRANCA DEL PENEDES
Telèfon 1:938905136
E-mail:departamentrrhh@cssv.cat
Informació:

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 1. IDENTIFICACIÓ DENOMINACIÓ DEL LLOC: RESPONSABLE DEL SERVEI DE FARMÀCIA CATEGORIA PROFESSIONAL: FARMACÈUTIC/A- especialista FIR- Farmàcia hospitalària ÀMBIT/ FAMÍLIA: ASSISTENCIAL ORGANIGRAMA: Dependència jeràrquica: Gerència Dependència funcional: Gerència 2. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL Tipus jornada: jornada completa Núm. hores/anuals: d’acord el conveni de referència Horari habitual: matí/tarda 3. CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL MISSIÓ Proveir una atenció farmacèutica de qualitat als usuaris del CSSV, promocionant una farmacoteràpia efectiva, segura i eficient en un context d’atenció integral i continuada, mitjançant uns objectius clars i raonables, vetllant pel seu compliment així com els procediments i la normativa d’aplicació Aplicar processos de gestió integral, farmacèutica i econòmica, per a la provisió, custòdia i conservació de medicaments i productes sanitaris. FUNCIONS I/O TASQUES Funció de Planificació, Organització, Gestió i Coordinació : - Dissenyar i assumir objectius estratègics del seu Servei d’acord amb les línies estratègiques del CSSV - Organitzar els processos del Servei per tal d’identificar i satisfer les necessitats i requeriments dels usuaris - Dirigir i supervisar la preparació i dispensació de medicació i el subministrament de material sanitari - Garantir i assumir la responsabilitat tècnica de l’adquisició, qualitat, correcta conservació, cobertura de necessitats de tots els productes: medicació i material sanitari catalogats en el Servei. - Establir els circuits adients per assegurar el correcte abastiment de fàrmacs i material sanitari del centre - Elaborar i gestionar el pressupost del Servei de Farmàcia amb col•laboració de gerència i controlar i avaluar-ne l’activitat -anàlisi de despesa trimestral-.. - Gestionar de forma eficient la provisió i compra de medicació i material sanitari tenint present la GFT Gestió farmacoterapèutica - Gestió de les disconformitats en els tractaments farmacològics - Gestió d’estupefaents - Vetllar per l’adequació de la prescripció revisant i validant les prescripcions electròniques dels pacients ingressats en el CSSV - Donar resposta a les consultes que es puguin generar des de l’àrea assistencial sobre farmacoteràpia - Revisar i actualitzar la Guia Farmacoterapèutica del centre - Fer un seguiment dels errors de medicació i efectes adversos en l’ús inadequat de medicaments Gestió de compres - Gestió de compres de medicació i material sanitari segons la normativa vigent. Participació i seguiment dels procediments administratius (concursos) de medicació i material sanitari Funció d’assessorament - Treballar amb estreta col•laboració amb la resta de membres dels equips assistencials amb l’objectiu d’assegurar-se que els usuaris reben el millor tractament Funció de gestió de persones - Liderar i gestionar l’equip de persones del servei de Farmàcia, tot assegurant que actuen d’acord amb l’estratègia, valors, missió i visió del centre - Organitzar el treball dels professionals adscrits al seu servei - Mantenir un clima cordial i de confiança entre els membres del seu servei Funcions de qualitat, innovació , formació - Identificar i proposar àrees de millora i optimització dels processos inherents del Servei i dels seus aplicatius informàtics per adaptar-los als canvis en la normativa interna i en la legislació legal vigent. - Elaboració i seguiment de protocols i procediments del Servei - Conèixer, complir i fer complir els protocols establerts en el Centre - Participar en el Pla de Formació, proposar accions formatives i de millora per al seu equip. - Participar en la formació dels futurs professionals del seu àmbit d’actuació Participació - Liderar la comissió de Farmàcia assessorant en temes relacionats amb la selecció i l’ús de medicaments i establint la política de fàrmacs del CSSV - Participar en les reunions tècniques, comissions i comitès interns/externs del seu àmbit de responsabilitat Totes aquelles funcions inherents a la pròpia naturalesa del lloc de treball 5. REQUISITS FORMATIUS TITULACIÓ REQUERIDA Grau o Llicenciat/da en Farmàcia, amb títol d’especialista de farmàcia hospitalària FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Es valorarà positivament la formació acreditada, tipus màster o postgrau, en gestió farmacèutica Domini Eines Ofimàtiques (Excel, Word...) EXPERIÈNCIA Experiència acreditada en gestió farmacèutica mínim 2 anys en centres sociosanitaris/ hospitalaris 6. COMPETÈNCIES COMPETENCIES CORPORATIVES • Compromís amb l’organització i la feina • Orientació als resultats • Orientació a la qualitat • Orientació als equips professionals d’atenció assistencial • Aprenentatge permanent i millora continua • Transversalitat COMPETÈNCIES QUALITATIVES • Lideratge • Planificació i organització en el treball • Sigil professional • Proactiu en la millora continua i anticipació a les necessitats/conflictes • Treball en equip COMPETÈNCIES TÈCNIQUES • Anàlisi i solució de conflictes: Habilitats de negociació • Gestió del canvi • Gestió de la seguretat del/ de l’usuari/a • Tractament i difusió de la informació

Farmacèutic
Data31-07-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:Farmàcia Mariné Grau
Poblacio:Reus
Telèfon 1:977127712
E-mail:mmarine@coft.cat
Informació:Es necessita farmacèutic a mitja jornada, de dematins a partir d'octubre
Farmacèutic
Data30-07-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:Farmàcia de barri
Poblacio:Barcelona
Telèfon 1:636218122
E-mail:domenech.morales@cofb.net
Informació:Necessitem farmacèutica substituta, amb empenta, il.lusió i capacitat de lideratge. Subtituiria durant un any a una de les farmacèutiques titulars, amb que colaboraria en totes les tasques que realitza un farmacèutic d´oficina, incloent preparació i negociació de comandes directes a laboratoris. També contribuiria en la presa de decisions per a la incorporació i realització de nous serveis, noves linees de producte, o qualsevol acció que es consideri oportuna per al bon funcionament de la farmàcia, repercutint també, tan de bo, en el creixement i satisfacció professional del treballador farmacèutic. Horari de 14.30h a 20.30h i 2 dissabtes al mes. Número de vacants: 1
Farmacèutic
Data30-07-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMATALENT SELECCIÓN DE PERSONAL. SL
Poblacio:Lleida
Telèfon 1:722394745
Telèfon 2:911048339
E-mail:seleccion@farmatalent.com
Informació:SE OFRECE: * Contrato indefinido como farmacéutico/a adjunto/a. * Jornada completa. * Funciones habituales del puesto y formulación magistral. * Desarrollo y formación en formulación. * HORARIO: intensivo rotativo. Mañanas de 8:00h-15:00h y tardes de 15:00h-22:00h. * Se trabajan 1 fin de semana de cada 5, en turno partido con 3h para comer. * 3 Festivos al año en turno partido. * SALARIO: convenio (en 14 pagas). * INCORPORACIÓN: a convenir. REQUISITOS: * Licenciatura o grado en farmacia. * Experiencia de al menos 1 año en oficina de farmacia y formulación magistral. * Capacidad de trabajo en equipo. * Compromiso a largo plazo. * Responsabilidad y capacidad organizativa. * Actitud proactiva.
Farmacèutic
Data30-07-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMATALENT SELECCIÓN DE PERSONAL. SL
Poblacio:Gerona
Telèfon 1:722394745
Telèfon 2:911048339
E-mail:candidatos@farmatalent.com
Informació:Si eres farmacéutico/a y quieres desarrollar tu carrera profesional en una farmacia grande, turística, donde se prima el trato al público, el consejo farmacéutico y el seguimiento a los pacientes... ¡Esta es la farmacia ideal para ti! ¡No se requiere experiencia! ¡Ven a formarte! ¡Se pagan hasta 10.000 euros por encima de convenio en función de valía! Farmacia situada en Empuriabrava. Fácil acceso en coche. SE OFRECE: * Contrato indefinido. * Jornada completa. * Funciones habituales de adjunto/a en farmacia: dispensación, control recetario, de stock... * Formación. * Parking gratuito en la época de verano donde hay más dificultad para aparcar. * Horario: intensivo de tarde de 15h a 21h y sábados completos alternos de 9h a 21h. Se trabaja 1 domingo de cada 7 en horario completo de 9h a 21h. - 4/5 festivos al año en horario de mañana a repartir entre el equipo. - Los domingos y festivos trabajados se pagan en horas o dinero, a elegir por el candidato. (1 hora trabajada en festivo/domingo se paga por 2 horas). * SALARIO: convenio + incentivos (hasta 10.000 brutos/año por encima de convenio en función de valía). INCORPORACIÓN: septiembre/octubre 2019. REQUISITOS MÍNIMOS: * Licenciatura o grado en Farmacia. * No se requiere experiencia. * Capacidad de trabajo en equipo. * Empatía. * Gusto por la atención personalizada al paciente. * Gusto por la venta libre. * Muy valorable idiomas fluidos: inglés, francés, alemán etc... * Valorable experiencia previa en el puesto.
Farmacèutic
Data30-07-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMATALENT SELECCIÓN DE PERSONAL. SL
Poblacio:Sitges, Barcelona
Telèfon 1:722394745
Telèfon 2:911048339
E-mail:candidatos@farmatalent.com
Informació:Si eres farmacéutica/o y te interesa continuar tu carrera en una farmacia nueva, donde podrás especializarte en dermocosmética, nutrición y dietética... ¡Esta es tu farmacia ideal! Farmacia situada en Sitges que en enero de 2020 turnos INTENSIVOS ROTATIVOS a elegir si por semanas, quincenas... SE OFRECE: * Contrato de farmacéutico/a sustituto/a indefinido. * Jornada completa. * Funciones habituales en oficina de farmacia mixtas de adjunto y sustituto. * HORARIO: - Noviembre y diciembre horario partido: de lunes a sábado de 9h a 13:30h y de 16:30h a 20:30h. (Los sábados se turnan). - A partir de enero 2020 horario INTENSIVO ROTATIVO a elegir si por semanas, quincenas, meses... Mañanas 8:45h a 15:30 y tardes de 15:00h a 21:30h. Posibilidad de fijar turno en tardes. - Sábados alternos 6h mañana o tarde o posibilidad de condensar las horas trabajando 1 sábado de cada 2, 12h. - Guardia día completo en domingo o festivo cada 14 semanas. * 3 días de asuntos propios al año. SALARIO: convenio + incentivos (entre 300 y 500 euros al mes en función de valía y objetivos) INCORPORACIÓN: octubre-noviembre 2019, con posibilidad, si se desea, de empezar antes. REQUISITOS MÍNIMOS: * Licenciatura o grado en Farmacia. * Experiencia de al menos 2 años en las funciones principales y habituales en oficina de farmacia: dispensación, control recetario, de estupefacientes, de stock, pedidos... * Nivel medio-alto de inglés y catalán. * Gusto por la atención al paciente y la venta libre. * Proactividad.
Farmacèutic
Data30-07-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMACIA
Poblacio:Torredembarra
Telèfon 1:660038222
E-mail:mleonalfaro@gmail.com
Informació:Se necesita farmacéutico/a para HORARIO CONTINUO en Torredembarra .Con o sin experiencia.
Farmacèutic
Data23-07-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMÀCIA A CAMBRILS
Poblacio:CAMBRILS
Telèfon 1:977324510
E-mail:mariadiazmarti@gmail.com
Informació:Es necessita farmacèutic@ amb incorporació inmediata per jornada complerta. Es valorarà experiència i idiomes. Interessats enviar CV a info@farmaciadelmarcambrils.com
Farmacèutic
Data23-07-2019
RequereixFarmacèutic
Empresa:Farmacia Parra CB
Poblacio:El Vendrell
Telèfon 1:977 45 85 98
Telèfon 2:977 66 02 75
E-mail:farmaciaparra@hotmail.com
Informació:Es necessita Farmaceùtic Adjunt per plaça no provisional, amb visió de futur per tasques propies de Oficina de Farmacia ( SPDs, Venda online, gestió de comandes, facturació SOE... ) que tingui capacitat de lideratge i bona gestió de personal.

Ofertes de personal no farmacèutic

No Farmacèutic
Data07-08-2019
RequereixNo Farmacèutic
Empresa:FARMACIA LAURA LLUIS CB
Poblacio:SANT CARLES DE LA RAPITA
Telèfon 1:659716060
Telèfon 2:651828777
E-mail:llluis01@coft.org
Informació:Necessitem Tecnic en Farmacia a jornada complerta
No Farmacèutic
Data06-08-2019
RequereixNo Farmacèutic
Empresa:LAURA VILANOVA AMAT
Poblacio:TARRAGONA
Telèfon 1:615665713
E-mail:doctora@coft.cat
Informació:Es necessita tècnic en farmacia u auxiliar con experiencia. Es valorará els seus coneixements i habilitats, sou e incorporació a convenir Es requereix domini del programa Farmatic
No Farmacèutic
Data30-07-2019
RequereixNo Farmacèutic
Empresa:FARMATALENT SELECCIÓN DE PERSONAL. SL
Poblacio:Salou
Telèfon 1:722394745
Telèfon 2:911048339
E-mail:candidatos@farmatalent.com
Informació:Si eres farmacéutico o farmacéutica, estás buscando un trabajo indefinido y tienes gusto por la venta libre... ¡Esta es la oferta ideal para ti! Farmacia situada en zona centro de Salou, fácil aparcamiento. ¿QUÉ OFRECEMOS? * Contrato indefinido. * Jornada completa. * Funciones habituales de adjunto/a en farmacia. * HORARIO: - Desde último fin de semana de Octubre al primero de Marzo: turno partido de L-V de 9h a 14h y de 16:30h a 20h. Sábados de 9h a 14h. - Abril, Mayo, Junio, Septiembre y Octubre: turno partido de 9h a 14h y de 16:30 a 20:30h. Sábados de 9h a 14h. - Julio y Agosto: turno INTENSIVO rotativo por semanas. - No se trabajan ni domingos ni festivos. - Posibilidad de hacer guardias, si se desean, a compensar en días o dinero, a convenir: sábado y domingo con turno intensivo. * SALARIO: 30.000 euros brutos/año en 14 pagas + posibilidad de incentivos en medio plazo según la valía. * TODAS LAS CONDICIONES SON NEGOCIABLES. INCORPORACIÓN: septiembre 2019. REQUISITOS MÍNIMOS: * Licenciado/Grado en farmacia. * Experiencia de al menos 2 años desempeñando funciones de farmacéutico adjunto. * Nivel alto de catalán. * Nivel de oral de inglés fluido. * Gusto por la parafarmacia. * Gusto por la venta cruzada. * Gusto por la atención al paciente y al público. * Proactividad.
No Farmacèutic
Data26-07-2019
RequereixNo Farmacèutic
Empresa:FARMACIA
Poblacio:TORREDEMBARRA
Telèfon 1:660038222
E-mail:mleonalfaro@gmail.com
Informació:Se necesita técnico en Torredembarra .Con o sin experiencia. Contrato indefinido.
No Farmacèutic
Data23-07-2019
RequereixNo Farmacèutic
Empresa:Oficina de farmàcia d'Altafulla
Poblacio:Altafulla
E-mail:sdomingo@coft.cat
Informació:Farmàcia d'Altafulla cerca tècnic en farmàcia. Interessats enviar c.v. a sdomingo@coft.cat

La informació mostrada en aquesta pàgina és generada pels propis interessats. El COFT no es responsabilitza del seu contingut


Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí